Albayalde, dapat magtikom na lamang ng bibig

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos…” (Roma 12:2, Bibliya).

***
ROBREDO, TIYAK NA MABIBIGO DIN SA DROGA: Kung hindi nakaya ni Pangulong Duterte na patigilin ang ilegal na droga sa loob ng tatlong taon na siya ay nanungkulan bilang pinuno ng bansa at lumaban ng buong balasik sa salot na ito, tiyak na hindi din kakayanin ni Bise President Robredo na tapusin ang problemang ito sa loob lamang ng anim na buwan.
Iisa lamang ang ibig sabihin ng kabiguang naranasan ng Pangulo sa kaniyang mabangis na kampanya kontra droga—mahirap sugpuin ang kalamidad na ito sa mga kaparaanang naisulong na ng Pangulo, o sa mga paraang pinapahintulutan ng mga umiiral na batas. Mangangailangan ng kakaibang taktika sa paglaban sa droga, at ito ang dapat pinag-iisipan ng husto, di na lamang ng Pangulo, o ni Bise Presidente Robredo.
Kailangan nating pansinin ang katotohanang nagpapatuloy ang pananalasa ng ilegal na droga sa bansa dahil sobrang laki ng kinikita ng mga nagsusulong ng bisyong ito. Bakit sobrang laki ng kinikita mula sa negosyo ng ilegal na droga? Kasi maraming mga Pilipino ang lulong sa ipinagbabawal na gamot. May nagsabi nga sa akin na trilyones pesos ang nakataya dito.

***
TANGING SOLUSYON VS. DROGA: ALISIN ANG BISYONG ITO SA MGA PINOY: So, ang anumang pagpaplano ng solusyon laban sa ilegal na droga sa bansa ay kailangang nagbibigay-pansin din sa pagpapatigil ng mga Pilipino sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kung wala na nga namang ga-gamit ng droga, wala ng bibili pa. At kung wala na ding bibili pa, wala ng magpapakalat pa dito. Tapos ang kaso. Ganun kasimple ito.
Ang tanong: ano ang dapat gawin upang mailayo natin ang mga Pilipino sa bisyo ng droga? Marami, pero ang nakikita kong pangunahing hakbang dito ay ang paghuhubog ng kaisipan ng lahat (pero partikular sa mga kabataan muna sa ngayon) pabalik sa Diyos, sa pamamagitan ng puspusang pagtuturo sa ating mga kababayan ng Kaniyang labis na pag-ibig sa mga tao.
Kailangang pagsumikapan nating itanim sa kaisipan ng mga Pilipino, bata, matanda, dalaga, o binata, may-asawa o wala, na napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao kayat Siya mismo ang bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa sa anyo ng tao na may laman at dugo, at tinanggap sa Kaniyang banal na katawan, banal na dugo, at Banal na Espiritu, ang parusang nakalaan sa atin.

***
TURUAN NATIN ANG MGA PINOY NG PAGMAMAHAL NG DIYOS SA ATIN: Ituro natin ang katotohanan ng pagbaba ng Diyos sa daigdig, ng Kaniyang pagpayag na mapira-piraso ang Kaniyang laman, mabuhos ang Kaniyang dugo sa lupa, at humiwalay ang Kaniyang Espiritu mula sa Kaniyang katawang-lupa, upang matiyak lamang na magiging masagana at matagumpay ang ating mga buhay, mapatawad ang ating mga kasalanan, at matiyak na sa Paraiso sa langit tayo tutungo sa buhay na walang hanggan.
Pununin natin ang ating mga isip sa kapangyarihan ng Diyos na tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw na buhay. Lagi nating ipapaala-ala sa ating mga diwa na laan ang Diyos na pagbigyan ang ating mga pagsamo, kung makikinig lamang tayo at susunod sa Kaniyang mga utos sa lahat ng sandali.
Tigilan na natin ang matagal ng pagkakawalay nating lahat sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Balikan nating muli ang Bibliya, at tuparin ang mga katuruan dito. Doon pa lamang mailalayo ang ating mga kababayan sa mga mahahalay at delikado at makasalanang gawain, gaya ng pagkalulong sa droga. Subukan po natin ito, habang may panahon pa. Lahat tayo ay mahal ng Diyos, yan ang totoo!

***
REAKSIYON? Tawag po sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 8251308 o sa aking Messenger account sa Facebook: Melanio Lazo Mauricio Jr. Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong mag-post ng inyong mga reaksiyon sa aking Facebook page, www.facebook.com/attybatas.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close