Para kanino ang jeepney modernization program?

Kaswapangan at korupsiyon ang ipinakita ng mga nagdaang lindol sa rehiyon ng Mindanao. Paano natin nasabi? Pagkatapos ng mga pagyanig nagtumbahan ang mga istrakturang pang publiko gaya ng mga paaralan, palengke atbp. Ang mga ito, at ang iba pang pinangangambahang guguho pa ay nagpapakita ng kuntsabahan ng mga piling kontartista at mga lingkod bayan o’ opisyal ng lokal at pangbansang pamahalaan.
Dahil sa mga tumumba o’ gumuhong pangpublikong gusali ay naglabasang gawa pala sa mga mahihinang materyales. Walang patumanggang kuntsabahan magkapera lamang.
Hindi bale nang may mamatay sa mga ganitong parusa ng Inang Kalikasan basta magkamal lamang ng malaking pera at kayamanan.
Laking pasalamat natin na walang gaanong namatay sa mga pagyanig na iyon,subalit nakita natin ang malaking diperensiya ng pagkakagawa ng mga pangpublikong gusali gaya ng paaralan na para sa ating mga anak at nakababatang mamamayan.
Papaano na ang kanilang kalagayan? Kung wala ng pagdadausan ng kanilang pagaaral sa mga gusaling itinayo na may balot ng pagkagahaman? Sa ganitong pangyayari matuto dapat tayong habulin ang mga nagsabwatan para sa pagtatayo ng mga ganitong pangpublikong gusali. Hukayin natin at kilalanin ang mga taong may responsibilidad kung paano naitayo ang mga “ampaw” na istrakturang ito.
Panagutin ang mga kontratista at mga miyembro ng pamahalaang nangasiwa sa pagbibigay ng proyekto sa pamamagitan ng “bidding” na minaneobra para paburan ang kaibigang kontratista na malaking mamigay ng komisyon.
Lagi tayong nakatuon sa mga bilang ng nasawi sa mga ganitong kalamidad subalit di natin nakikita ang ganitong katiwaliaan at sabwatan. Panahon na para papanagutin ang mga may sala.
Bakit ang mga gusaling itinayo ng mga pribadong “contractor” na pagaari din ng pribadong indibidwal ay nananatiling nakatayo at matatag na istraktura samantalang ang mga gusaling ipinatayo ng pamahalaan ay nagiba at nagtumbahang lahat.
Hindi ba natin nakikita ang pagkakaibang ito?mo’ tayo nagbubulag-bulagan na lang?
May minam na mungkahi akong nakita sa social media, ang suhestiyon ng nagpost ay imbes na mga pangalan ng mga pulitiko ang nakabanders sa mga tarpulin na ang pagtatayong mga imprastrukturang nakikita ay dahil sa inisyatibo ng pulitko sa lugar, ay gawin na lamang pangalan ng mga kontratistang nakakorner ng kontrata para sila ang gumawa ng gusali o istraktura.
Sa ganitong sitwasyon daw ay malalaman ng publiko kung sino talaga ang gumawa ng napinsalang gusali na ginamitan ng mga “ampaw” na materyales. Hay naku! Patawarin nawa kayo ng Maykapal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close