KAHIT marami ang nagrereklamo sa halaga ng bayarin sa tubig, lumilitaw sa mga datos na pinakamababa parin ang singil sa tubig sa Metro Manila kumpara sa 12 metro cities sa buong Pilipinas maging sa ibang siyudad sa Asia-Pacific region. Ang mga consumer ng Metro Manila na kumokonsumo ng 10 cubic Continue Reading

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •